Termol_Logo

A01

KONSTRUKČNÍ, DODAVATELSKÁ, PORADENSKÁ A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V ENERGETICE

Vítejte na stránkách firmy Termol, s.r.o.

Systém jakosti firmy

Firma Termol, s.r.o. má vlastní systém jakosti, který je v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 a uplatňuje zásady enviromentálního managmentu a systému managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Oprávnění společnosti

Inspekční certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO 17020 pro návrh tlakových zařízení, potrubí, kontejnerů dle ČSN EN 13445, ČSN EN 13480, ADR, AD Merkblatt 2000, v souladu s Evropskou směrnicí 97/23/ES.

Inspekční certifikát způsobilosti dle ČSN EN 45004 pro projektování a konstruování pro potřebu výroby tlakových zařízení dle ČSN 690010-2.1 čl.2, kategorie 1,2,3,4,5.

Osvědčení o absolvování specialzačního kursu pro vyhrazená zařízení.

Živnostenské listy

Zprostředskovatelská činnost s výjimkou činnosti vyžadující zvláštní oprávnění.

Inženýrská činnost ve strojírenství.

Obchodní živnost koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely.

Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů.

CER_01

CER_02

CER_03

CER_04

ZL_01

ZL_02

ZL_03

Naše vize

Život moderní společnosti je neodlučitelně spjat s tepelnými stroji využívanými jak pro přeměnu energie uloženou v primárních zdrojích na elektrickou energii, tak pro účely zušlechtění nerostného bohatství v průmyslové produkty, nebo jen prostou dodávku tepla.

Účinnost tepelných strojů jaké společnost k těmto účelům staví a provozuje přímo ukazuje na její technologickou vyspělost.

Termol, s.r.o. se chce prostřednictvím svých znalostí podílet na procesu zdokonalování současných tepelných strojů ať již formou kusových dodávek zařízení, tak formou návrhů zlepšení, servisu či poradenských služeb.

Naším programem jsou zařízení na přenos tepla, zvláště pak specializované trubkové aparáty. Naše produkty nejsou typové zařízení, ale jsou přesně konstruovány pro konkrétní aplikaci.

[Úvod] [Služby] [Kontakty] [Jakost] [Certifikaty] [Reference I.] [Foto galerie]

Copyright © 2006-2017, Termol, s.r.o.